Vaststellingsovereenkomst

Home » Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen afspraken vastleggen ter voorkoming van een geschil. In het arbeidsrecht wordt deze overeenkomst veelal gebruikt om de afspraken vast te leggen bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Er wordt dan gesproken van een ‘beëindigingsovereenkomst’.

Afspraken in de vaststellingsovereenkomst

Contractvrijheid tussen partijen staat voorop. Dit betekent dat werkgever en werknemer kunnen afspreken wat ze willen. Zo kunnen partijen afspreken dat de arbeidsovereenkomst dezelfde dag nog wordt beëindigd. Dat de werknemer een ontslagvergoeding van de werkgever ontvangt en wat partijen na afloop van de arbeidsrelatie over en weer nog van elkaar mogen verwachten.

Wat voor een werknemer een gunstige beëindigingsregeling is verschilt per situatie. Wie is de initiatiefnemer van het ontslag en wat is de aanleiding? Vaak speelt ook mee wat er in het verleden in de arbeidsrelatie tussen partijen is voorgevallen.

Juridisch advies ontslag met wederzijds goedvinden

Hoewel werknemer en werkgever in principe kunnen afspreken wat ze willen, doet een werknemer er verstandig aan juridisch advies in te winnen bij een arbeidsjurist wanneer hij van zijn werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen. Op deze manier bent u er van verzekerd dat ál uw rechten worden gewaarborgd. Wist u bijvoorbeeld, dat het UWV in een aantal gevallen een WW-uitkering kan weigeren. Een beëindigingsovereenkomst tekenen van de werkgever kan een reden zijn.

Met gedegen arbeidsrecht advies heeft u dus niet alleen een betere onderhandelingspositie ten opzichte van uw werkgever, een arbeidsrechtjurist kan u ook adviseren over de gevolgen van het ontslag.

Check mijn overeenkomst!

Willen u en uw werkgever de arbeidsrelatie beëindigen of heeft uw werkgever u een beëindigingsregeling aangeboden? Laat deze overeenkomst door een arbeidsjurist toetsen. Uiteraard zal worden geprobeerd de kosten van deze controle op uw werkgever te verhalen.

Vaststellingsovereenkomst al getekend?

U heeft het recht om binnen 2 weken na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, terug te komen op uw instemming. Ook als u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend kan het dus zinvol zijn deze juridisch te laten toetsen.

Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments