Verbod op nevenwerkzaamheden

Home » Verbod op nevenwerkzaamheden

Het verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst

Vaak wordt door een werkgever in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat het verboden is om in de vrije tijd voor een andere werkgever werkzaamheden te verrichten. Dit wordt ‘het verbod op nevenwerkzaamheden’ genoemd (niet te verwarren met het concurrentiebeding). Het verbod op nevenwerkzaamheden heeft dus betrekking op een lopend dienstverband.

Er zijn verschillende legitieme redenen te bedenken om nevenwerkzaamheden te verbieden. Een veel voorkomende motivatie is, dat de werkgever wil voorkomen dat zijn werknemer oververmoeid of arbeidsongeschikt raakt vanwege het hebben van meerdere banen.

Verbod op nevenwerkzaamheden terecht?

De wet verbindt geen extra voorwaarden aan verbod op nevenwerkzaamheden. Toch is dit verbod een beding dat een werknemer ernstig kan beperken in zijn vrijheid. En is daarom feitelijk niet altijd eerlijk.

Juridisch advies arbeidsjurist

Verbied uw werkgever u om voor een ander te werken en bent u het hier niet mee eens? Voor vragen over (de geldigheid van) het verbod op nevenwerkzaamheden kunt u terecht bij de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Juridisch advies arbeidsrecht

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *