Wet Werk en Zekerheid

Home » Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid in ons Burgerlijk Wetboek

De Wet Werk en Zekerheid beoogt het huidige arbeidsrecht op een aantal vlakken te wijzigen. Uitgangspunten van het kabinet zijn minder flexibele arbeid en een eenduidig ontslagrecht.

Flexibiliteit en Zekerheid

Het arbeidsrecht is in 1999 voor het laatst ingrijpend gewijzigd met de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Deze wet moest ervoor zorgen dat bedrijven flexibeler konden omspringen met drukke tijden en zieke werknemers. Dat is gelukt. Werkgevend Nederland is echter met de flexibiliteit een beetje doorgeschoten. Het aantal vaste contracten is sterk gedaald en de tijdelijke contracten, oproepcontracten en ZZP’ers zijn sterk gestegen. Daarbij is het niet altijd de keuze van een werknemer om lange tijd op flexibele basis voor een werkgever werkzaam te zijn. Dit zorgt tevens voor onzekerheid. Ingrijpen in het arbeidsrecht werd daarom door het kabinet nodig geacht.

Wet werk en zekerheid; wijziging ontslagrecht

Het kabinet was van mening, dat het vorige ontslagstelsel op een aantal punten tekort schoot. Een werkgever had bij eenzelfde ontslaggrond de keuze of hij een werknemer zou ontslaan via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of met een ontslagvergunning van het UWV. Dit duale stelsel zorgde ervoor, dat de gekozen route van de werkgever grote invloed had op de rechten van een werknemer. Denk hierbij aan belangrijke zaken of een werknemer wel of geen ontslagvergoeding kreeg, er een opzegtermijn gold en of het mogelijk was in hoger beroep te gaan tegen het ontslag.

Daarnaast zorgde de hoge ontslagvergoeding er voor dat oudere werknemers minder flexibel waren op de arbeidsmarkt. Oudere werknemers waren vaak erg duur en de ontslagkosten hoog waardoor oudere werknemers ook minder snel hun vaste baan opgaven om elders aan de slag te gaan.

Deze en andere verschijnselen op de arbeidsmarkt zorgden ervoor, dat de VVD en de PvdA een wijziging van het ontslagrecht noodzakelijk vonden. Kijk op de pagina ontslagrecht 2016 voor meer informatie over de hoofdregels van ons huidige ontslagrecht. Kijk op de pagina ontslagvergoeding voor meer informatie over ontslagvergoedingen vóór en na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Of kijk meteen op de pagina transitievergoeding.

Vragen over de Wet Werk en Zekerheid en wat voor impact deze wet heeft op uw organisatie of uw arbeidsovereenkomst?

Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *